PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON ĐỊNH SƠN
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1buithihue25-36ThA+
2lethiphuong25-36ThB+
3nguyenthiben25-36ThC+
4buithimai3-4TA+
5nguyenthinga3-4TB+
6phamthigam3-4TC+
7buithilua3-4TD+
8ngothilan4-5TA+
9phamthithuong4-5TB+
10vuthithuy4-5TC+
11nguyenthiyen4-5TD+
12vulehuyen5-6TA+
13nguyenthithoi5-6TB+
14phamthinhan5-6TC+
15nguyenthiluyen5-6TD+